Aktualności

02.07.2013 WIZYTA STRAŻAKÓW W PRZEDSZKOLU

Dzieci rozpoczeły dzień od przekazania " Iskierki przyjazni " oraz swobodnych wypowiedzi dzieci " Kim chciałbym zostac...? " Wizyta strażaków wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. Spotkanie to odbyło się w ramach programu autorskiego " Tydzień przedstawicieli zawodów ." W trakcie spotakania strażacy zapoznali dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach  można wzywac straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków drogowych.

Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali strażacy. Dzieci z bliska miały możliwośc podziwiac wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę.

Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom i zaśpiewali piosenkę o strażaku.