Program

Program realizowany w naszym przedszkolu

Podstawą do realizacji pracy wychowawczo - dydaktycznej w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym "Skowronek" w Parczewie jest:

- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku,

- Statut Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego "Skowronek",

-  Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci "Nasze Przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

Powyżej wspomniany program jest zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego koncepcja stwarza możliwość do uczestniczenia dzieci w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

Dodatkowym wsparciem w kluczowych zadaniach programu są następujące zajęcia dodatkowe:

- taniec (w środy po 0,5 h w każdej grupie),

- j.angielski (w poniedziałki  i czwartki po 0,5 h w każdej grupie), 

- rytmika (we wtorki po 0,5 h w każdej grupie)

- gimnastyka korekcyjna (w piątki po 0,5 h w każdej grupie).

 

Każdego dnia wykonujemy z dziećmi prace plastyczne oraz uczymy się śpiewać.

Analizując specyfikę zajęć dodatkowych można wyodrębnić dwa główne bloki, które odpowiadają profilowi przedszkola: artystycznemu i językowemu.

Wypowiadanie siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej z pewnością sprzyja pełnemu i harmonijnemu rozwojowi dziecka.