Informacje

WYMOGI KSZTAŁCENIA

W naszym Przedszkolu spełniane są wszystkie wymogi kształcenia dziecka wynikające z programu nauczania wg Kuratorium Oświaty.
Praca wychowawczo- dydaktyczna w naszym przedszkolu opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnej z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty